Suodatintietoutta

Ohessa lyhyt tekninen selostus suodattimista ja niiden materiaaleista, luokituksista ja testi- tavoista väärinkäsitysten ja epäselvyyksien välttämiseksi.

Lyhenteitä, joita käytetään suodattimien ja niiden materiaalien yhteydessä:

  • DIN Deutsche Institut für Normung. Euroopan eniten käytetty normisto. Ruotsin vastaava on SIS ja Suomen SFS.
  • BIA Berufgenonsenssenschaftliges Institut für Arbeitssicherheit. Ruotsin vastaava on Työsuojeluhallitus/Ammattitarkastus ja Suomen on Työterveyslaitos/Työturvallisuuskeskus.
  • MAK Työtilojen maksimaalinen pölypitoisuus
  • HEPA High Efficiency Paticle Arrestance. Amerikkalainen nimitys absoluuttisuodattimelle, vertaa mikrosuodattimeen, HEPA-suodatin ja DOP-suodatin.
  • DOP DiOktylPhtalat. Orgaaninen öljy, jota käytetään DOP-testeissä.

Materiaalit

Centrotech-tuotteissa käytetään pääasiallisesti sertifioituja/luokiteltuja suodattimia/suodatinmateriaaleja. Materiaalivalinnat voivat vaihdella käyttötavoista ja kustannusvaatimuksista riippuen.

Selluloosa(paperi) on kosteuden-, mutta ei vedenkestävä. Näin ollen ei myöskään pestävä. Materiaali repeytyy suhteellisen helposti rikki ja siksi se ei sovellu imuriin, jossa on suodattimen puhdistus. Selluloosasuodattimet ovat edullisia ja niitä käytetään pienemmissä keskuspölynimureissa ja rakennus/teollisuusimureissa, joissa suodatin voi olla kertakäyttöinen vaarallisen tai häiritsevän pölyn takia. Materiaalia käytetään myös absoluuttisuodatin-tyyppisissä monikerrossuodattimissa.

Polyesteri on synteettinen materiaali, jolla on korkea veto- ja murtumavahvuus, mistä syystä se antaa hyvän vastuksen rasitteille, joita tehokas suodattimen puhdistus aiheuttaa. Polyesteri kestää jopa vettä ja voidaan täten pestä/kuivata. Materiaali ei kuitenkaan kestä pitkäaikaista veden vaikutusta, joten ajan myötä materiaalista tulee harvempi eikä se siten täytä niitä erotusarvoja, joita mahdollisesti vaaditaan. Polyesteri voidaan myös käsitellä alumiinilla tai hiilimustalla, mikäli halutaan antistaattinen suodatin. Tällaista ei tulisi pestä, sillä pinnoite huuhtoutuu osittain pois.

Polypropeeni on myöskin synteettinen materiaali kuten polyesteri, mutta sillä on suhteellisen matala lämmönkestävyys, mistä johtuen on syytä olla varovainen kun kyseessä on lämmin pöly/kaasu

Oheiset materiaalit ovat poltettavia eivätkä aiheuta muita päästöjä kuin vettä, hiilidioksidia ja hiilimonoksidia.

Testausmenetelmät

BIA testaa suodatinmateriaaleja ja luokittelee ne poissuodatettavien pölytyyppien perusteella. Testaus suoritetaan hyväksyttävyysalueella ZH 1/487 ja DIN 24184- normin mukaan.

Koepöly on testausaerosoli 3, joka koostuu kvartsipölystä, jonka hiukkaskoko >90 % asti on 0,2 – 2 m. Pölykeskittymä on 200 + 10 % mg/m3.

BIA-testi MAK-arvoilla luokittelee suodattimet niissä työtiloissa, missä poistoilma uudelleen kierrätetään tai voidaan puhaltaa suoraan ulos. Arvot nähdään silloin maksimipäästönä ympäristöön.

Centrotechin sekä polypropeeni- että polyesteri-hienosuodattimet ovat BIA- testatut ja luokitellut. DOP-testi luokittelee suodattimet absolut-, mikro- ja HEPA-suodattimiin. Testi sisältää amerikkalaisen normin US MIL 82 ja saksalaisen DIN 24284 S.

Menetelmää alettiin käyttää heti toisen maailmansodan jälkeen testattaessa kaasunaamareita ja hengityssuojaimia.

DOP-aerosoli tuotetaan kondensaation avulla ja se saa hyvin pysyvän hiukkas jakauman, jonka rasituspiste on kokoluokkaa 0,3 m, jolla on suurin sisääntunkeutumiskyky suodattimessa. Aerosoli sekoitetaan ilman kanssa pitoisuuteen 100 mg/m3. Suodattimet testatataan sen jälkeen tietyllä virtauksen/ ilmannopeudella ja läpipäästöä mitataan kuvasähköisellä massapitoisuusmittarilla valoa hajottavassa huoneessa. Suodattimien erotusaste ja erotuslaatu DOP-pitoisuudessa ennen ja jälkeen suodattimen.