Siivouksen mitoitus

Työntutkimuspohjainen työn mitoitus antaa oikeudenmukaisen tuloksen tehtävän työn määrästä ja oikeudenmukaisen työnjaon työntekijöiden kesken. Työntutkimuspohja antaa uskottavuutta palvelun tuottamiseen. Ilman mitoitusta emme tiedä, mikä työaika siivoojalle annetaan, jotta hän suoriutuu töistä, jotka hänelle on annettu.

Kun asiakas teettää siivoustyön mitoituksen, heillä on ammattilaisen tekemä laskelma, jossa käydään nämä edellämainitut ongelmakohdat ja kysymykset läpi. Kilpailuttaessa siivousta, asiakas tietää mikä työaika tarjouksissa tulee olla, jotta saavutetaan se laatu, mitä haluaa. Näin tarjousten vertailu on helppoa ja nopeaa.

Siivouspalvelun ostaminen

Siivouksen kilpailutus, aina yhtä mielenkiintoista ja keskustelua herättävä aihe. Hintoja ihmetellään, ”miten tämä on näin kallis yritys” tai ”ompa halpa, otetaan tämä”!

Kun sopimus on tehty palveluliikkeen kanssa, alkaa lupausten lunastus. Kaikille meille puhtaus ja siisteys merkitsee erilaisia asioita. Osa siivoaa kerran kuukaudessa, joku voi taas haluta siivota joka päivä vähän ja pitää paikat järjestyksessä.

Ilmassa on paljon kysymyksiä.

 • Kuka tekee tarjouspyynnön?
 • Onko heillä tai hänellä ammattitaitoa tehdä sitä?
 • Ovatko pintamateriaalit kirjattu oikein?
 • Onko taajuudet ja menetelmät oikeat?
 • Minkäverran mattoja on kohteessa?
 • Tehdäänkö siivous koneellisesti vai käsin, onko mikrokuitutuotteet vai vanhat froteet käytössä?
 • Onko perussiivoukset laskettu mukaan vai ei?
 • Miten ja kuka on hoitanut ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen aiemmin?

 

Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat siivouksen työaikaan ja tulokseen eli laatuun. Helposti ajatellaan, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia, kun ne saapuvat asiakkaalle ja alkaa vertailu.

Ei, voin kokemuksesta sanoa että näin ei ole. Kirjo on hyvin laaja ja se johtuu suurimmaksi osin siitä, että mitoituksia tekee yhä harvempi. Itse opiskelin 2000 luvun vaihteessa AMK:ssa ja silloin taisimme olla viimeiset restonomit, joille mitoitus opetettin.

Asiaa kannattaa miettiä siltä kantilta, onko etua, että on aina sama siivooja vai onko vaihtuvuus suuri? Jos vaihtuvuus on suuri, se voi kertoa siitä, että työntekijällä ei ole aikaa suorittaa työtä niin hyvin kuin pitäisi, sillä lupaukset ovat suuret mutta aikaa ei ole laskettu. Pahimmassa tapauksessa siivooja ei ole ammattitaitoinen ja pilaa väärillä menetelmillä tai aineilla pintamateriaalit, joilla edessä on pintojen vaihto.

Puhtauspalvelu on mielenkiintoinen ala ja työtehtävät ovat monipuoliset. Silti alalle ei ole tulijoita, mistä se johtuu?

Mikä ero ylläpitosiivouksella ja perussiivouksella?

Ylläpitosiivous on 1-7 kertaa viikossa tehtävää työtä. Taajuudet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa, kun mitoitusta aletaan tehdä.

Perussiivous on taas harvemmin tehtävää siivousta, esimerkiksi kerran vuoteen tehtäviä töitä. Näitä töitä ovat

 • ikkunoiden pesut
 • lattioiden pesut ja vahaukset
 • seinien pesut jne.

Mitä enemmän asiakas satsaa ylläpitosiivoukseen, sitä vähemmän tarvitsee ostaa perussiivousta, joka on huomattavasti kalliimpaa kuin ylläpitosiivous. Jos taas laistetaan sekä ylläpidosta- että perussiivouksesta, saadaan tehdä remonttia useammin. Kumpi sitten edullisempaa, ostaa siivousta vai remonttia? Entä ympäristöystävällisempää?

Ylläpitosiivouksessa käytettävät aineet ovat miedompia kuin taas perussiivouksissa käytettävät. Tai jos verrataan siivousta ja remontointia: säästämme luontoa, kun pintamateriaaleja hoidetaan oikein jo ylläpitosiivouksessa. Remontoinnissa taas on tärkeää osata valita hyvät ja oikeat pintamateriaalit, jotka kestää aikaa ja ottaen huomioon asukkaiden tarpeet ja arjen vaatimukset.

Siivoustyö on asiakaspalvelua

Asiakkaiden eli asukkaiden ja osakkaiden tulee voida luottaa siihen, että siivous tehdään sopimuksen mukaan ja asiakkaan etujen mukaisesti. Moni tarkkailee siivoustyön laatua, siisteys on käyntikortti siinä missä piha-aluekin.

Siivoustyönmitoitus kannattaa ostaa ammattilaiselta, sillä siinä jos missä asiakas säästää aikaa ja rahaa. Kun siivoustyönmitoitus tehdään, saadaan tyytyväisiä asiakkaita, työntekijöitä sekä palveluntuottajia.

Soita tai laita sähköpostia, millainen haaste teillä on, me autamme!

Merja Askola, puh. 050-596 2857